เมนูหลัก
เมนูย่อย
ปฏิทินกิจกรรม

<< สิงหาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Search by Google

ระบบเว็บเมล์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
135807   คน
เริ่มนับ 11 สิงหาคม 2552


 
+ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2554


   สขร. 1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2554

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

 

ลำดับที่

 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

ตกลงราคา

 

ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคา

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1.

- ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554  

-488,714.20-

 

กรณีพิเศษ

อสค. / -488,714.20-  บาท                  

อสค. / -488,714.20-  บาท                  

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

2.

-  จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลเพ็กใหญ่

ประจำเดือน พ.ย. 54 – ก.ย. 55

-220,000-

สอบราคา

นายไสว       ช่างเกวียน /

-220,000-  บาท

นายไสว       ช่างเกวียน /

-220,000-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

3.

- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

(ส่วนการศึกษา)

-1,985-

ตกลงราคา

ร้าน ภ. พานิช/ 1,985.-  บาท

ร้าน ภ. พานิช/ 1,985.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

4.

- ซื้อวัสดุตามโครงการพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 

-470-

ตกลงราคา

ร้าน บ้านเภสัช / 470.-  บาท

ร้าน บ้านเภสัช / 470.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

5.

- ซื้อวัสดุทางการแพทย์โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินฯ  

-3,515-

ตกลงราคา

ร้าน บ้านเภสัช / 3,515.-  บาท

ร้าน บ้านเภสัช / 3,515.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

6.

- ซื้อชุดตรวจสารเสพติดตามโครงการพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดฯ 

-15,000-

ตกลงราคา

ร้าน อ.ทรัพย์มงคล/ 15,000.-  บาท

ร้าน อ.ทรัพย์มงคล/ 15,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

7.

- ซื้อธงประดับหมู่บ้าน, อบต.

-5,635-

ตกลงราคา

ร้าน เอสที ซัพพลาย (2009) / 5,635.-  บาท

ร้าน เอสที ซัพพลาย (2009) / 5,635.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

8.

- ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

-9,000-

ตกลงราคา

ร้าน ณัชชาภัณฑ์/ 9,000.-  บาท

ร้าน ณัชชาภัณฑ์/ 9,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

 

สขร. 1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2554

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

 

 

ลำดับที่

 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

 

วิธีซื้อ/จ้าง

 

ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคา

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9.

- จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ

กู้ชีพ

-5,310-

ตกลงราคา

นายเดชา      ดาราษฎร์/

-5,310-  บาท

นายเดชา      ดาราษฎร์/

-5,310-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

10.

-  จ้างเหมายามรักษาการ

-3,700-

ตกลงราคา

นายสมศักดิ์      ชัยศร /

-3,700-  บาท

นายสมศักดิ์      ชัยศร /

-3,700-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

11.

 

-  จ้างทำความสะอาดอาคาร  สำนักงาน  ที่ทำการ อบต.

-4,100-

ตกลงราคา

นางอุษณี        เรืองมณี /

-4,100-  บาท

นางอุษณี        เรืองมณี /

-4,100-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

12.

-  จ้างตัดต้นไม้  ดูแลรักษา

บ่อบำบัด ฯ

-4,500-

ตกลงราคา

นายสุพล     สินโพธิ์ /

-4,500-  บาท

นายสุพล     สินโพธิ์ /

-4,500-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

13.

-  จ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ดูแลเด็กฯ  ศูนย์เพ็กใหญ่    

-4,100-

ตกลงราคา

นางพิสมัย     ศรีอัครวิเนต /

-4,100-  บาท

นางพิสมัย     ศรีอัครวิเนต /

-4,100-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

14.

-  จ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ดูแลเด็กฯ  ศูนย์ทุ่งแค      

-4,100-

ตกลงราคา

นางอินทร์ธิรา     การนา /

-4,100-  บาท

นางอินทร์ธิรา     การนา /

-4,100-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

15.

- จ้างเหมาประกอบอาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ็กใหญ่ ภาคเรียนที่ 2/5554

-49,543-

ตกลงราคา

นางกนกวรรณ   กุลสุวรรณ/ 49,543.-  บาท

นางกนกวรรณ   กุลสุวรรณ/ 49,543.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

16.

- จ้างเหมาประกอบอาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแค

ภาคเรียนที่ 2/5554

-41,509-

ตกลงราคา

นางรัชนีกร   วัยยุวัฒน์/

41,509.-  บาท

นางรัชนีกร   วัยยุวัฒน์/

41,509.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

สขร. 1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2554

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

 

ลำดับที่

 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

 

วิธีซื้อ/จ้าง

 

ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคา

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

17.

- จ้างเหมารถยนต์ใช้ออกตรวจปฏิบัติงานโครงการพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 

-800-

ตกลงราคา

นางสาวเกษผกามาศ  วรจันทร์/

800.-  บาท

นางสาวเกษผกามาศ  วรจันทร์/

800.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

18.

- จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก

-600-

ตกลงราคา

ร้าน ช.โฆษณา/ 600.-  บาท

ร้าน ช.โฆษณา/ 600.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

19.

- จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่าง+เครื่องดื่มในการประชุมสภาฯ

-2,250-

ตกลงราคา

นางสุเทพ   มหาหงส์/

2,250.-  บาท

นางสุเทพ   มหาหงส์/

2,250.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

20.

- จ้างหาจัดอาหารว่าง+เครื่องดื่ม

โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก (ศูนย์เพ็กใหญ่)

-925-

ตกลงราคา

นางมะลิ   กล่อมสุวรรณ/

925.-  บาท

นางมะลิ   กล่อมสุวรรณ/

925.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

21.

- จ้างหาจัดอาหารว่าง+เครื่องดื่ม

โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก (ศูนย์ทุ่งแค)

-775-

ตกลงราคา

นางดารณี   สุดเฉลียว/

775.-  บาท

นางดารณี   สุดเฉลียว/

775.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

22.

- จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

-1,000-

ตกลงราคา

ร้านช่างศิลป์/ 1,000.-  บาท

ร้านช่างศิลป์/ 1,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

23.

- จ้างจัดสถานที่และเตรียมสนามแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

-4,000-

ตกลงราคา

นายณัฐพงษ์   ศิริสำราญ/

4,000.-  บาท

นายณัฐพงษ์   ศิริสำราญ/

4,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

24.

- จ้างหาจัดอาหารว่าง+เครื่องดื่ม

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

-3,000-

ตกลงราคา

นางสาวดาวมณี   แถวนาดี/

3,000.-  บาท

นางสาวดาวมณี   แถวนาดี/

3,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

สขร. 1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2554

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

 

ลำดับที่

 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

 

วิธีซื้อ/จ้าง

 

ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคา

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

25.

- จ้างประกอบอาหารกลางวัน,จัดหาอาหารว่าง+น้ำดื่มคณะกรรมการตัดสินกีฬา  3 วัน

-6,000-

ตกลงราคา

นางรัชนีกร   วัยยุวัฒน์/

6,000.-  บาท

นางรัชนีกร   วัยยุวัฒน์/

6,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่   

   อบต.กำหนด

26.

- จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

-5,000-

ตกลงราคา

นายสุชาติ   พลกล้า/ 5,000.-  บาท

นายสุชาติ   พลกล้า/ 5,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนด

27.

- จ้างจัดทำใบประกาศเกียรติบัตร

สำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

-2,000-

ตกลงราคา

นางสาวชื่นชีวา   กางแม/

2,000.-  บาท

นางสาวชื่นชีวา   กางแม/

2,000.-  บาท

- มีคุณสมบัติตรงตามที่  

   อบต.กำหนดเข้าชม : 612


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ( 15 ส.ค. 2559 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ( 6 ก.ค. 2559 )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ( 9 มิ.ย. 2559 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ( 17 พ.ค. 2559 )
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ( 8 เม.ย. 2559 )  © Copyright 2009, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
  โทร. 043-418042 กด 0    แฟ็กซ์. 043-415184   email: info@pekyai.org

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม