ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
229451   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ลงข่าว: 22/03/2566    12   40

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีในชุมชนให้เด็ก เยาวชนและเพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดีและชักจูงให้ประชาชนไ้ออกกำลังกายมีสุขภาพส