ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
229451   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหาร และฝ่ายสภาอบต.เพ็กใหญ่  

ลงข่าว: 19/12/2565    5   69

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุมหารือ การจัดงานกีฬาและงานวันเด็ก ร่วมกับ ผู้บริหาร และฝ่ายสภาอบต.เพ็กใหญ่