ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
183   คน
สถิติทั้งหมด
299348   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
นายนิรัญ นาชิต
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญเดช กองเงิน
ตำแหน่ง :
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมงคล สุระดนัย
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอาทิตย์ กองเงิน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอานนท์ นาหก
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1