ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
276124   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกร...
  โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกร...
 • อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 • โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
  โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
 • โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
  โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
 • วารสารประชาสัมพันธ์ ปี 2566
  วารสารประชาสัมพันธ์ ปี 2566
 • โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
  โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
 • โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
  โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
 • โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
  โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
 • โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
  โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
 • โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
  โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
 • โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
  โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี...
 • โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาว...
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาว...
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้...
 • โครงการรู้เร็ว เข้าถึงบริการได้รวดเร็...
  โครงการรู้เร็ว เข้าถึงบริการได้รวดเร็...
 • โครงการส่งเสริมป้องกันชะลอไตเสื่อมสำห...
  โครงการส่งเสริมป้องกันชะลอไตเสื่อมสำห...
 • โครงการอบรมนวดเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบา...
  โครงการอบรมนวดเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบา...
 • โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติ...
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติ...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
043-418042
นายวรวิทย์ ทับขวา
นายวรวิทย์ ทับขวา
ประธานสภา อบต.
043-418042
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2567
ลงข่าว : 18/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านยานาง หมู่ที่ 2
ลงข่าว : 17/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 7
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านยานาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 17/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8
ลงข่าว : 16/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 16/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ระบรรทุก (ดีเซล)
ลงข่าว : 20/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 33
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๖๖-๑๒ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 19/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 06/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 50
ร่างประกาศซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ลงข่าว : 30/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 65
ผลการพิจารณาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ลงข่าว : 14/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๖๖-๑๒ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 07/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 58
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ
ลงข่าว : 30/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 101
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)
ลงข่าว : 22/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 63
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)
ลงข่าว : 22/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 66
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๖๖-๑๒ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 22/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 84
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั่วไป ( 18 ก.ค. 67 ) ขก 0023.3/19666
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
17/07/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/07/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/07/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ สายจากบ้านนางบุญสวัสดิ์ หาคลัง ถึงบ้านนายปรารถนา พลเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ สายจากนานายสิงห์ หงส์บุญ ถึงประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนางคำกอง สีผักหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2024 : จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ ศาลเจ้าดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2024 : ซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียนรถ ๘๖-๐๖๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ สายจากบ้านนายคะนอง สืบมา ถึงนานางดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ความดีอยู่เหนือสิ่งอื่นใด - สมชาย นิลศรี - กระทรวงมหาดไทย
บุญเดือนหกโนนแท่นพระ ประจำปี 2566
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมทางหลวง
 • โยธาไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ธ.ออมสิน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา