ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
176   คน
สถิติทั้งหมด
299341   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด

ค้นหาจาก :
22/04/2567 : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)
19/04/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567
19/04/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2567
07/03/2567 : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
29/02/2567 : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
25/01/2567 : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
10/01/2567 : ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการที่อบต.เพ็กใหญ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
15/11/2566 : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
15/11/2566 : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
30/10/2566 : ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26/10/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
26/10/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
25/10/2566 : ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
02/10/2566 : แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
02/10/2566 : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
01/09/2566 : ประกาศช่องทางการชำระภาษี ค่าธรรมแนียมและใบอนุญาต ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
12/07/2566 : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)
12/07/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
12/07/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
11/07/2566 : ประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


หน้าที่ 1ทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>