ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
229451   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายวรวิทย์ ทับขวา
ตำแหน่ง :
ประธานสภา อบต.
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมาน พรรณา
ตำแหน่ง :
รองประธานสภา อบต.
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรจณา โสมกำดัด
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายไชยอนันต์ สีสุวอ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิโรจน์ กัณหาป้อง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุภาวดี สายหยุด
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมชาย นุชิต
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายราชัน เมืองขวา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุดม สมสีสุข
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำมูล พรศรี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายยุทธพงษ์ บุญเทียม
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1