ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
229456   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.วงจันทร์ ตีระมาตย์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอัศวิน แปนนอก
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพรพิมล เค้าทอง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิไลวรรณ์ กองเงิน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางจารุณี แห้วทอง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิราภรณ์ บังใบ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ศุภนุช ลอยหมื่นไว
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวลัดดาวรรณ โคตรมณี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เบอร์ติดต่อ : 043-418042
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1