ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
180   คน
สถิติทั้งหมด
299345   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

รายการทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567
สัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๗
สัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๗
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๗
สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๗
สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๗
สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๗
สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๗
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2566
สัญญาเลขที่ ๓๔
สัญญาเลขที่ ๓๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๖
สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๖
สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๖
สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๖
สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๖
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๖
สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๖


หน้าที่ 1ทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>