ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
229451   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 

ลงข่าว: 26/01/2566    8   293

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด สามาถเดินทางเข้ามารับการรักษาเร็วโดยที่ปากมดลูกเปิด ไม่เกิน 2 เซนติเมตร
4 ประเด็นหลักในการส่งสารสู่สังคม
1. อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด  
https://shorturl.asia/evJ2P
2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า  https://shorturl.asia/tzx9J
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ (พฤติกรรมของแม่)  https://shorturl.asia/zZhTC
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด  https://shorturl.asia/j68XG

 

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

 https://shorturl.asia/abnBu