ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
229451   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  

ลงข่าว: 14/02/2566    9   55

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่