ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
229461   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน 

ลงข่าว: 23/02/2566    5   39

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
นายก อบต.เพ็กใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด