ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
16   คน
สถิติทั้งหมด
229460   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 

ลงข่าว: 04/04/2566    6   61

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ได้ประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่