ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
229451   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

ลงข่าว: 11/04/2566    20   49

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยและสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม , เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 – ๑๐ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๖   ณ   ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น