ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
159   คน
สถิติทั้งหมด
267983   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

ลงข่าว: 11/04/2566    20   682

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยและสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม , เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 – ๑๐ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๖   ณ   ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น